Verbetering aanmeldprocedure Wijkgerichte zorg vanuit het Spaarne Gasthuis

Aanmeldingen voor de wijkgerichte zorg worden steeds vaker gedaan door de geriater of de neuroloog uit het Spaarne Gasthuis. In de eerste helft van dit jaar betrof dit ruim een derde van alle aanmeldingen. De aanmeldroute kende echter diverse knelpunten; doordat er niet via Zorgdomein wordt verwezen moesten de aanmeldingen handmatig verwerkt worden. Hierdoor duurde het proces […]

Robot Florence neemt administratief werk over

Sinds juli 2020 is het Informatiepunt Wijkgerichte Zorg alleen nog beschikbaar voor ouderen en mantelzorgers. Aanmeldingen voor de inzet van een Verpleegkundige Ouderenzorg worden sindsdien niet meer bemiddeld door het Informatiepunt. Zo zorgen we ervoor dat professionals worden ingezet waar ze het meest nodig zijn. Aanmeldingen naar de Verpleegkundige Ouderenzorg gaan vanuit de huisartsenpraktijk via […]

Wijkgerichte Zorg in Vogelvlucht

WGZ in vogelvlucht (<- Klik hier voor het volledige bericht inclusief infographics) November 2021     De start van de Wijkgerichte Zorg Zuid Kennemerland                                    De Wijkgerichte Zorg (WGZ) is ontwikkeld vanuit het Regionaal Overleg Basiszorg-Specialistische Zorg (het RBS); een bestuurlijke overlegtafel waaraan veel 1e en 2e lijns zorgaanbieders uit de regio, gemeenten en zorgverzekeraar deelnemen. Het RBS […]

Nationaal Dementie Congres 13 december 2021

We kunnen het in deze tijd van corona ons bijna niet voorstellen: niet corona, niet kanker, niet obesitas, maar dementie is volksziekte nummer één in Nederland. Eén op de vijf mensen krijgt een vorm van dementie, en dementie neemt zodanig toe dat iedere Nederlander er in zijn familie of omgeving mee te maken krijgt.Tijdens het Nationaal […]

Doorstart project MDO voor kwetsbare ouderen!

In 2019 heeft WGZ een project uitgevoerd om huisartsenpraktijken te helpen met het opzetten van een MDO structuur. Wegens nieuwe vraag hiernaar, zal dit project in 2021 een doorstart maken!  Het multidisciplinair overleg (MDO) is een essentieel onderdeel in de zorg voor kwetsbare ouderen om onderling af te stemmen. Na aanmelding bij de Wijkgerichte Zorg […]

Memo Casemanager Dementie

Casemanager dementie en Verpleegkundige Ouderenzorg Maart 2021 In de zorg voor kwetsbare thuiswonende ouderen werken veel verschillende disciplines in de dagelijkse praktijk goed met elkaar samen: zo ook de casemanager dementie en de verpleegkundige ouderenzorg (VO). Soms blijkt er toch onduidelijkheid te bestaan over de termen VO en casemanager en over welke professional waarom, wanneer kan worden ingezet. Dat is jammer: we hebben immers allen hetzelfde doel voor […]

Pilot digitaal platform Wijkgerichte Zorg gestart!

Pilot digitaal platform Wijkgerichte Zorg gestart!   Eindelijk is het zover: de tweede pilot digitaal platform Wijkgerichte Zorg is gestart! Alle deelnemende huisartsenpraktijken, en hun vaste VO’s en SO, zijn getraind en testen het platform in de dagelijkse patiëntenzorg. We zijn heel benieuwd naar hoe hun ervaringen zullen zijn.  Foto: VO Dorien van Bodegom (Zorgbalans) […]

Nieuwsbrief algemeen Wijkgerichte Zorg – Wijziging Informatiepunt

Nieuwsbrief algemeen Wijkgerichte Zorg – Wijziging Informatiepunt 1 juli 2020 Corona update Eind maart moesten we helaas melden dat, ten gevolge van de Corona uitbraak, de inzet van de Verpleegkundigen Ouderenzorg (VO’s) tijdelijk niet mogelijk was. Met heel veel inzet hebben zij in de wijken bij de buurtteams bijgesprongen. Alleen voor echte spoedsituaties was een […]

Regiotafel IET dinsdag 15 september 2020

De inschrijving voor de komende regiotafel IET is geopend! Aanmelden kan onder aan deze pagina.Uiteraard zijn alle Corona maatregelen deze avond van toepassing. Dementiescreening anno 2020 Deze workshop richt zich op actuele vragen rond dementie screening.  Wat is een passend moment om tot dementie screening over te gaan?  Hoe neem je de cliënt daarin mee?  […]

Nieuwsbrief nieuwe situatie Wijkgerichte Zorg

Nieuwsbrief nieuwe situatie Wijkgerichte Zorg   Maart 2020    Inleiding: wat ging vooraf?  Past de wijze waarop we nu samenwerken binnen de WGZ nog bij de huidige stand van zaken en toekomstige ontwikkeling? In de stuurgroep en de deelnemersvergadering WGZ is in het voorjaar van 2019 deze dialoog gevoerd.  Een herijking van de WGZ heeft plaatsgevonden. De voorbereiding voor deze […]