Doorstart project MDO voor kwetsbare ouderen!

In 2019 heeft WGZ een project uitgevoerd om huisartsenpraktijken te helpen met het opzetten van een MDO structuur. Wegens nieuwe vraag hiernaar, zal dit project in 2021 een doorstart maken!  Het multidisciplinair overleg (MDO) is een essentieel onderdeel in de zorg voor kwetsbare ouderen om onderling af te stemmen. Na aanmelding bij de Wijkgerichte Zorg […]

Memo Casemanager Dementie

Casemanager dementie en Verpleegkundige Ouderenzorg Maart 2021 In de zorg voor kwetsbare thuiswonende ouderen werken veel verschillende disciplines in de dagelijkse praktijk goed met elkaar samen: zo ook de casemanager dementie en de verpleegkundige ouderenzorg (VO). Soms blijkt er toch onduidelijkheid te bestaan over de termen VO en casemanager en over welke professional waarom, wanneer kan worden ingezet. Dat is jammer: we hebben immers allen hetzelfde doel voor […]

Pilot digitaal platform Wijkgerichte Zorg gestart!

Pilot digitaal platform Wijkgerichte Zorg gestart!   Eindelijk is het zover: de tweede pilot digitaal platform Wijkgerichte Zorg is gestart! Alle deelnemende huisartsenpraktijken, en hun vaste VO’s en SO, zijn getraind en testen het platform in de dagelijkse patiëntenzorg. We zijn heel benieuwd naar hoe hun ervaringen zullen zijn.  Foto: VO Dorien van Bodegom (Zorgbalans) […]

Nieuwsbrief algemeen Wijkgerichte Zorg – Wijziging Informatiepunt

Nieuwsbrief algemeen Wijkgerichte Zorg – Wijziging Informatiepunt 1 juli 2020 Corona update Eind maart moesten we helaas melden dat, ten gevolge van de Corona uitbraak, de inzet van de Verpleegkundigen Ouderenzorg (VO’s) tijdelijk niet mogelijk was. Met heel veel inzet hebben zij in de wijken bij de buurtteams bijgesprongen. Alleen voor echte spoedsituaties was een […]

Regiotafel IET dinsdag 15 september 2020

De inschrijving voor de komende regiotafel IET is geopend! Aanmelden kan onder aan deze pagina.Uiteraard zijn alle Corona maatregelen deze avond van toepassing. Dementiescreening anno 2020 Deze workshop richt zich op actuele vragen rond dementie screening.  Wat is een passend moment om tot dementie screening over te gaan?  Hoe neem je de cliënt daarin mee?  […]

Nieuwsbrief nieuwe situatie Wijkgerichte Zorg

Nieuwsbrief nieuwe situatie Wijkgerichte Zorg   Maart 2020    Inleiding: wat ging vooraf?  Past de wijze waarop we nu samenwerken binnen de WGZ nog bij de huidige stand van zaken en toekomstige ontwikkeling? In de stuurgroep en de deelnemersvergadering WGZ is in het voorjaar van 2019 deze dialoog gevoerd.  Een herijking van de WGZ heeft plaatsgevonden. De voorbereiding voor deze […]

Nieuwsbrief Wijkgerichte Zorg tijdens Corona

Nieuwsbrief Wijkgerichte Zorg tijdens de Coronacrisis 23 maart 2020 Binnen de Wijkgerichte Zorg zien wij ons genoodzaakt tot een aantal wijzigingen om de beschikbaarheid van zorg voor kwetsbare ouderen ook tijdens de Coronacrisis te kunnen borgen. Verpleegkundige Ouderenzorg (VO) De VO’s zullen de komende weken worden ingezet in de wijken ter ondersteuning van alle noodzakelijke zorg door de wijkteams. Alle VO-taken die […]

Project MDO voor kwetsbare ouderen

Project MDO voor kwetsbare ouderen Het multidisciplinair overleg (MDO) is een essentieel onderdeel in de zorg voor kwetsbare ouderen om onderling af te stemmen. Na aanmelding bij de Wijkgerichte Zorg maakt de Verpleegkundige Ouderenzorg een multidomein analyse en bespreekt dit met de huisarts in een MDO. De VO initieert en organiseert het MDO, de huisarts […]

Wijziging aanmelding voor VO na de diagnose dementie

Begeleiding na de diagnose dementie is vanaf heden een reguliere aanmelding voor het wijkgerichte zorg programma, inclusief langdurige begeleiding door een VO.  Oude situatie  Sinds januari 2016 kunnen kwetsbare ouderen die voldoen aan de inclusiecriteria WGZ worden aangemeld voor langdurige begeleiding door een Verpleegkundige Ouderenzorg. Sinds februari 2018 is daar een tweede mogelijkheid bijgekomen: vanaf dat […]

Regiotafel IET

Op maandagavond 21 februari waren leden van het Interventie en Expertteam van de Wijkgerichte Zorg aanwezig bij de halfjaarlijkse regeltafel IET, deze keer was het thema migranten. Er was een geweldige opkomst, maar liefst 73% van het huidige IET tekende in voor deze nascholing. De avond werd goed beoordeeld, de avond als geheel kreeg zelfs […]