Informatiepunt Kcoetz Wijkgerichte Zorg

  • Zorgt ervoor dat kwetsbare ouderen de juiste zorg en aandacht krijgen;
  • Geeft antwoord op de vragen van oudere wijkbewoners, hun mantelzorgers en professionals;
  • Coördineert de inzet van de verpleegkundige ouderenzorg;
  • Brengt de juiste zorgverleners met elkaar in contact;
  • Zorgt er zo voor dat ouderen op een veilige manier thuis kunnen blijven wonen;
  • En mantelzorgers ondersteuning krijgen. 

“U kunt bij ons terecht met al uw vragen over de zorg voor ouderen en hun welzijn.”

Contact

Het Informatiepunt Wijkgerichte Zorg in Zuid-Kennemerland helpt u verder!

Bel 06-23584652 (maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur). In verband met krapte in de zomermaanden is de bezetting van het Informatiepunt WGZ per 1 juli aangepast. Het Informatiepunt is met ingang van 1 juli vanaf 8.30 uur bereikbaar. In de ochtenduren zal de telefoon beantwoord worden door een administratief medewerker. Vanaf 12.30 is er op alle werkdagen een Verpleegkundige Ouderenzorg.

U krijgt direct één van onze deskundige verpleegkundigen aan de lijn. Of mail naar wijkgerichtezorg@kcoetz.nl

Deze verpleegkundigen zitten alle werkdagen vanaf 12.30 uur klaar om u te woord te staan:

Corine Khennane

Dorien van Bodegom

Renettha Wielinga

Lidy Steenhof

Marian van Wijk

Ivonne Nieuwenhuis

Yvonne Mathot