Informatiepunt Kcoetz Wijkgerichte Zorg

  • Zorgt ervoor dat kwetsbare ouderen de juiste zorg en aandacht krijgen;
  • Geeft antwoord op de vragen van oudere wijkbewoners, hun mantelzorgers en professionals;
  • Coördineert de inzet van de verpleegkundige ouderenzorg;
  • Brengt de juiste zorgverleners met elkaar in contact;
  • Zorgt er zo voor dat ouderen op een veilige manier thuis kunnen blijven wonen;
  • En mantelzorgers ondersteuning krijgen. 

“U kunt bij ons terecht met al uw vragen over de zorg voor ouderen en hun welzijn.”

Contact

Het Informatiepunt Wijkgerichte Zorg in Zuid-Kennemerland helpt u verder!

Bel 06-23584652 (maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur). 

In verband met de huidige situatie rondom Corona, krijgen bellers naar het Informatiepunt een automatisch bericht te horen, waarna een boodschap kan worden achtergelaten. Alle werkdagen zullen de berichten worden afgeluisterd en beantwoord. Alleen voor dringende vragen zal een vervolgactie worden ingezet. 


Ook via de email en het contactformulier op de website kunnen in deze crisisperiode vragen gesteld worden aan het Informatiepunt. Vragen die niet spoedeisend van aard zijn, zullen na de crisisperiode worden opgepakt.

Deze verpleegkundigen zitten alle werkdagen vanaf 12.30 uur klaar om u te woord te staan:

Corine Khennane

Dorien van Bodegom

Renettha Wielinga

Lidy Steenhof

Marian van Wijk

Ivonne Nieuwenhuis

Yvonne Mathot