06-23584652

Ma t/m vrij: 8.30 t/m 16.30

wijkgerichtezorg@kcoetz.nl

Vragen? Mail ons!

Met Wijkgerichte Zorg krijgen kwetsbare ouderen in Zuid-Kennemerland de juiste zorg en aandacht. Zo zorgen wij als professionals er samen voor, dat deze ouderen veilig in hun eigen omgeving blijven wonen. Wijkgerichte Zorg is een samenwerking van huisartsen en de verpleegkundigen ouderenzorg van de aangesloten VVT- en thuiszorginstellingen (Met de Thuiszorg, Zorgbalans, Viva Zorggroep, Zorggroep Reinalda, Buurtzorg, de Zorgspecialist, Sint Jacob en Kennemerhart).

RTA Overdracht Kwetsbare Ouderen
Het doel van de RTA is het uniformeren van afspraken tussen de eerste en tweede lijn met betrekking tot het signaleren van kwetsbaarheid en het beleid dat hierop volgt, de inhoud en wijze van informatieoverdracht en afspraken rondom ontslag/overdracht. Allemaal erop gericht om de continuïteit van zorg tussen huisarts, ziekenhuis en VVT te verbeteren en zogenaamde ‘draaideurpatiënten’ te voorkomen.

Relevante stukken en werkprocessen staan beschreven op de NHZ-app/website. Deze kunt u na inloggen vinden op de:

 

Downloads en protocollen
Op deze pagina staan diverse formulieren en protocollen voor u klaar.
Kies uw discipline voor downloads die voor u van toepassing zijn

MDO / Overig

Inventarisatie zorgbehoefte
Bent u huisarts, geriater of specialist ouderengeneeskunde? Schat u in dat uw patiënt kwetsbaar is geworden? Signaleert u een toenemende mate van hulpbehoevendheid en voldoet uw patiënt aan de inclusiecriteria? Via Wijkgerichte Zorg kunt u een Verpleegkundige Ouderenzorg (VO) inschakelen voor extra begeleiding. Hij/zij maakt een multi domein analyse en initieert een MDO. Ook inventariseert deze verpleegkundige het bestaande ondersteunings- en zorgnetwerk. Zo zorgen we er samen voor dat de kwetsbare oudere zo lang mogelijk veilig thuis blijft wonen.

Rol Inventie- en Expertteam
Wilt u extra deskundigheid inzetten voor een kwetsbare oudere? Het Interventie- en Expertteam (IET) heeft de juiste expertise in huis voor diagnostiek en behandeling van (beginnende) dementie en kwetsbaarheid bij ouderen. Het IET bestaat uit specialisten ouderengeneeskunde (SO’s) en GZ psychologen. Allen beschikken over de specifieke competenties die nodig zijn om voor deze doelgroep te werken in en met de eerste lijn.