In verband met de huidige situatie rondom Corona, krijgen bellers naar het Informatiepunt een automatisch bericht te horen, waarna een boodschap kan worden achtergelaten. Alle werkdagen zullen de berichten worden afgeluisterd en beantwoord. Alleen voor dringende vragen zal een vervolgactie worden ingezet. 


Ook via de email en het contactformulier op de website kunnen in deze crisisperiode vragen gesteld worden aan het Informatiepunt. Vragen die niet spoedeisend van aard zijn, zullen na de crisisperiode worden opgepakt