06-23584652

Ma t/m vrij: 8.30 t/m 16.30

wijkgerichtezorg@kcoetz.nl

Vragen? Mail ons!

Wet Zorg en dwang

Lees hier alle informatie rondom de Wet Zorg en Dwang en de afspraken in onze regio.

Wet zorg en dwang

Autosleutels verstoppen voor een patiënt met dementie: mag dat? Je bent bij een cliënt met beginnende dementie. De familie stelt voor om de autosleutels te verstoppen, omdat zij het echt niet verantwoord vinden dat pa nog langer autorijdt. Wat doe je? Of je ziet dat een cliënt medicijnen steeds vaker weigert in te nemen. Vermalen maar en door de vla? Weet jij wat je moet doen, welke verantwoordelijkheden je hebt als zorgverlener en wanneer zorg tegen de zin in van patiënten mogelijk is? Wil je hier meer over weten en horen hoe we dat in de regio hebben geregeld? Sinds 2020 zijn de regels rondom onvrijwillige zorg veranderd in de nieuwe wet Zorg en Dwang. Vanwege corona heeft dat onvoldoende aandacht gekregen, maar inmiddels zijn hierover afspraken tussen huisartsen en thuiszorgorganisaties gemaakt. 

 

 

 

 Alternatievenbundel voor meer vrijheid in de zorg 

Deze uitgave van de Alternatievenbundel geeft inspiratie voor passende en vrijwillige zorg aan de hand van 85 alternatieven. De bundel is een praktisch hulp- en inspiratiemiddel om de vrijheid in de zorg te vergroten. En sluit nog beter aan bij de uitgangspunten van de Wet zorg en dwang. Klik rechts om de Alternatievenbundel te openen.

De bundel is bruikbaar in zowel verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, in de thuissituatie of kleinschalige woonvormen, al zijn niet alle alternatieven overal logisch of toepasbaar. Daarnaast sluit de bundel aan bij de uitgangspunten van de Wet zorg en dwang door veel aandacht te geven aan hoe je kan zoeken naar alternatieven die passen bij de leefwereld van de cliënt. 

Verder heeft Vilans een mooi begeleidend filmpje gemaakt wanneer de alternatievenbundel kan worden ingezet. Handig om te delen met bijvoorbeeld mantelzorgers.

Lees meer op de website van Vilans.

De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie).

Lees meer op de website van het Ministerie

KEC (Kennis en Expertise Centrum) geeft antwoord op de steeds complexere zorgvraag rondom gedrag in de ouderenzorg dat door zorgverleners als problematisch wordt ervaren. KEC richt zich op samenwerking tussen VVT-organisaties in de regio Kennemerland.

Lees meer op de website van KEC

Casuïstiek

Heb je casuïstiek die je met ons wil delen of vragen over bovenstaande informatie dan kan je mailen naar wijkgerichtezorg@kcoetz.nl ovv casuïstiek WZD of Vragen WZD.