06-23584652

Ma t/m vrij: 8.30 t/m 16.30

wijkgerichtezorg@kcoetz.nl

Vragen? Mail ons!

Wijkgerichte zorg

Wijkgerichte zorg

Doorstart project MDO voor kwetsbare ouderen!

In 2019 heeft WGZ een project uitgevoerd om huisartsenpraktijken te helpen met het opzetten van een MDO structuur. Wegens nieuwe vraag hiernaar, zal dit project in 2021 een doorstart maken! 

Het multidisciplinair overleg (MDO) is een essentieel onderdeel in de zorg voor kwetsbare ouderen om onderling af te stemmen. Na aanmelding bij de Wijkgerichte Zorg maakt de Verpleegkundige Ouderenzorg een multidomein analyse en bespreekt dit met de huisarts in een MDO. De VO initieert en organiseert het MDO, de huisarts is voorzitter en bewaakt de tijd. Bij een MDO zijn tenminste de huisarts en de VO aanwezig. Op indicatie kunnen thuiszorg, paramedici of patiënt/mantelzorg aansluiten. 

Sinds de start van de Wijkgerichte Zorg vinden er op steeds meer structurele wijze MDO’s plaats. Het is een mooi middel om de kwaliteit te verbeteren en zorg te optimaliseren, en gezamenlijk op problemen te anticiperen! 

In sommige praktijken komen de MDO’s moeilijker van de grond. Het kan zijn dat het plannen in drukke agenda’s moeilijk is, of een eerdere poging niet efficiënt verliep waardoor het animo is verminderd. 

 


Rolinka Romkes, Verpleegkundig Specialist, is expert op het gebied van efficiënt en daadkrachtig MDO’s organiseren en uitvoeren. Eerder heeft zij in Amsterdam al MDO’s in meerdere huisartsenpraktijken opgestart. 

In 2019 heeft Rolinka 3 huisartspraktijken bezocht om hun leerpunten in kaart te brengen. Zij heeft deze praktijken advies op maat gegeven. Alle praktijken blijken toch hun eigen optimale format te hebben voor het uitvoeren van MDO’s. Behalve de MDO’s kwamen ook verbeterpunten aan de orden over het in kaart brengen van kwetsbare ouderen, en het verstevigen van het lokale netwerk rondom ouderenzorg. 

Mocht jij je praktijk ook willen aanmelden voor dit project, neem dan contact op via wijkgerichtezorg@kcoetz.nl 

Aandacht voor kwetsbare ouderen
“Wij brengen voor u de juiste zorgverleners bij elkaar.”

 

 

Folder Wijkgerichte Zorg VO

DEEL DIT BERICHT

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email