06-23584652

Ma t/m vrij: 8.30 t/m 16.30

wijkgerichtezorg@kcoetz.nl

Vragen? Mail ons!

Wijkgerichte zorg

Wijkgerichte zorg

Memo Casemanager Dementie

Casemanager dementie en Verpleegkundige Ouderenzorg  

Maart 2021 

In de zorg voor kwetsbare thuiswonende ouderen werken veel verschillende disciplines in de dagelijkse praktijk goed met elkaar samen: zo ook de casemanager dementie en de verpleegkundige ouderenzorg (VO)Soms blijkt er toch onduidelijkheid te bestaan over de termen VO en casemanager en over welke professional waarom, wanneer kan worden ingezet. Dat is jammer: we hebben immers allen hetzelfde doel voor ogen om vanuit ieders deskundigheid de thuiswonende ouderen zo goed mogelijk te ondersteunen bij zijn zorgvraag. 

Om dubbellingen in en verwarring over inzet van de casemanager dementie en de VO bij één patiënt te voorkomen zetten, verhelderen we de profielen van beide functionarissen. Bovendien zetten we een aantal afspraken op een rij die op bestuurlijk niveau binnen WGZ zijn gemaakt. 

 

Profielen: verschillen en overeenkomsten 

VO 

Casemanager dementie 

 • Verpleegkundige niveau 5 
 • Komt overeen met dementieverpleegkundige V&VN 2017 
 • Insteek op specifieke kennis van ouderen met ontwikkelen van kwetsbaarheid in de breedte waaronder dementie 
 • Ook veel kennis van veelvoorkomende somatische problematiek bij ouderen 
 • Bevoegd om zelfstandig te indiceren voor aanspraak wijkverpleging 
 • Centrale persoon bij multi-morbiditeit en betrokkenheid van verschillende professionals 

 

 • Diversiteit in professionele achtergronden: verpleegkundigen niveau 5, praktijkondersteuners, maatschappelijk werkenden, sociaal pedagogische hulpverleners of ouderenadviseurs (Bron: Vilans casemanagement dementie, methodisch werken in de keten) 
 • Heeft daarom niet per definitie een verpleegkundige achtergrond 
 • Diagnose specifieke deskundigheid op het gebied van ondersteunen van mensen met dementie en hun naasten. 
 • Alleen bij wijkverpleegkundige achtergrond: bevoegdheid om zelfstandig te indiceren 

 

Afspraken om praktijk te verhelderen 

 • Binnen WGZ hebben wij de ambitie geformuleerd om te werken met VOs. We hebben  afspraken gemaakt over hun taken, hun competentieprofiel en de toetsing daarop 
 • Bij een verwijzing naar een VO kun je vertrouwen op het deskundigheidsniveau dat onafhankelijk door WGZ is getoetst. VO’s hebben altijd een verpleegkundige achtergrond met aanvullende competenties op het gebied van kwetsbare ouderen, en zijn zodoende o.a. toegerust om zelfstandig te indiceren. 
 • Cliënten en verwijzers hebben keuzevrijheid en kunnen ervoor kiezen om een casemanager in te zetten. Er kunnen goede redenen zijn om te kiezen voor inzet van een casemanager, VO’s en huisartsen kunnen een casemanager consulteren en evt in gezamenlijkheid de begeleiding afstemmen. 
 • Als een organisatie of verwijzer kiest om een casemanager in te zetten is dat geen onderdeel van de afspraken binnen WGZ. 
 • Professionals letten zelf goed op welke terminologie ze gebruiken: ben je VO? Dan gebruik je in WGZ verband de term VO ook al heb je bijvoorbeeld ook een casemanagement opleiding gedaan. Ben je buiten WGZ werkzaam dan gebruik je de titel casemanager dementie. 
 • VO’s vormen vaste koppels rondom de huisartsenpraktijken, korte samenwerkingslijnen, efficiëntie bij MDO etc.  

 

Wil je meer weten over het competentieprofiel van de VO’s? Kijk op de website: https://wijkgerichte-zorg.nl/wp-content/uploads/2019/07/VO-Competentieprofiel-VO.pdf 

 

Bij vragen kun je contact opnemen met de Wijkgerichte Zorg via wijkgerichtezorg@kcoetz.nl 

Aandacht voor kwetsbare ouderen
“Wij brengen voor u de juiste zorgverleners bij elkaar.”

 

 

DEEL DIT BERICHT

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email