Memo Casemanager Dementie

Casemanager dementie en Verpleegkundige Ouderenzorg Maart 2021 In de zorg voor kwetsbare thuiswonende ouderen werken veel verschillende disciplines in de dagelijkse praktijk goed met elkaar samen: zo ook de casemanager dementie en de verpleegkundige ouderenzorg (VO). Soms blijkt er toch onduidelijkheid te bestaan over de termen VO en casemanager en over welke professional waarom, wanneer kan worden ingezet. Dat is jammer: we hebben immers allen hetzelfde doel voor […]