06-23584652

Ma t/m vrij: 8.30 t/m 16.30

wijkgerichtezorg@kcoetz.nl

Vragen? Mail ons!

Wijkgerichte zorg

Wijkgerichte zorg

Pilot digitaal platform Wijkgerichte Zorg gestart!

Pilot digitaal platform Wijkgerichte Zorg gestart!

 

Eindelijk is het zover: de tweede pilot digitaal platform Wijkgerichte Zorg is gestart! Alle deelnemende huisartsenpraktijken, en hun vaste VO’s en SO, zijn getraind en testen het platform in de dagelijkse patiëntenzorg. We zijn heel benieuwd naar hoe hun ervaringen zullen zijn.

 
Foto: VO Dorien van Bodegom (Zorgbalans) krijgt een training voor het gebruik van Health Connected.

Doelstelling digitaal platform

Het doel van het digitaal platform is om de communicatie rond kwetsbare ouderen efficiënter te laten verlopen.  Beoogde verbetering:

  • Momenteel verwijzen huisartsen via Zorgdomein naar heen centraal administratiepunt voor de inzet van een VO. Een secretaresse mailt met beveiligde verbinding de patiënten-informatie naar de primaire VO van die praktijk. Wil de VO meer weten, dan wordt door de VO contact opgenomen met de huisartsenpraktijk (over het algemeen telefonisch). Met het platform kan de huisarts via Health Connected de VO inschakelen. De VO heeft inzage in gedeelte van informatie uit het HIS, en kan beveiligd communiceren met de huisarts via dit platform.
  • Momenteel verwijzen huisartsen naar de SO’s via fax, Zorgdomein of beveiligd mailen van een verwijsbrief. SO’s sturen per post, zorgmail of fax een afsluitende brief na de consultatie. Tussentijds overleg gaat meestal via de telefoon. Met het platform kan de huisarts via Health Connected de SO inschakelen. De SO heeft inzage in gedeelte van informatie uit het HIS, en kan beveiligd communiceren met de huisarts via dit platform.
  • Momenteel wordt er door de verschillende disciplines apart een verslag gemaakt van bijv een MDO. Met Health Connected kan 1 persoon dit verslagje maken en de andere betrokkenen ditzelfde verslag gebruiken in hun dossier. De huisarts kan een (MDO) verslag vanuit Health Connected via edifact in het His toevoegen.
  • SO en VO hebben inzicht in medische gegevens. Dit is per discipline ingesteld welke informatie uit het his beschikbaar is (journaalregels, labwaarden, episodeoverzicht, medicatie etc).

 


Foto: Training Health Connected met VO’s en SO’ op locatie (toen het nog kon)

 

Health Connected

De software leverancier van deze Module Ouderenzorg is HealthConnected. Deze leverancier is na een zorgvuldig selectieproces gekozen. De module is reeds in gebruik bij een aantal huisartsenpraktijken in Nederland en derhalve zijn een groot aantal kinderziekten reeds verholpen. 

Het HIS (Huisartsen Informatie Systeem) blijft de informatiedrager en de software van Health Connected wordt daar als het ware op aangesloten. De huisarts kan inloggen via SSO koppeling direct vanuit het HIS. VO en SO loggen in op een webapplicatie. Er wordt onderzocht wat de wenselijkheid en haalbaarheid is van een koppeling ook richting de VVT systemen.

Wij verwachten binnen een half jaar opnieuw te kunnen berichten met de eerste resultaten!

Pilotcoördinator is Sarah van Voorbergen. Bereikbaar via svanvoorbergen@hczk.nl

 

Aandacht voor kwetsbare ouderen
“Wij brengen voor u de juiste zorgverleners bij elkaar.”

 

 

DEEL DIT BERICHT

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email