Zorgverleners

Zorgverleners

Indien de huisarts en andere betrokken hulpverleners inschatten dat de patiënt kwetsbaar is geworden en er sprake is van toenemende hulpbehoevendheid, wordt de wijkverpleegkundige met de rol van Verpleegkundige Ouderenzorg (VO)  ingeschakeld voor een multidomeinanalyse, aanvullende ziekte- en zorgdiagnostiek en inventarisatie van het bestaande zorg- en ondersteuningsnetwerk. Indien de huisarts (eventueel samen met de VO) vaststelt dat sprake is van kwetsbaarheid volgens de inclusiecriteria, kan deze patiënt worden aangemeld voor het programma wijkgerichte zorg.

Hiernaast staan 4 menu’s om bij de downloads en protocollen te komen. Mocht er wat ontbreken of als er vragen zijn. Neem alstublieft contact op met het informatiepunt Wijkgerichte Zorg 06-23584652 of wijkgerichtezorg@kcoetz.nl