Wijkgerichte zorg Zuid Kennemerland

Op deze website kunt u alle informatie vinden over het programma wijkgerichte zorg

Wijkgerichte ouderenzorg in uw regio

Wat is Wijkgerichte zorg?

Wijkgerichte zorg is een samenwerking tussen de huisartsen en de (wijk)verpleegkundige ouderenzorg van de diverse thuiszorginstellingen in onze regio. Samen bieden zij kwetsbare wijkbewoners, in hun eigen woonomgeving, de juiste zorg en aandacht.

Waarom Wijkgerichte zorg?

Veel ouderen vinden het prettig om zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen. Het is dan belangrijk dat alle zorg goed op elkaar is afgestemd. Daarom biedt onze regio Wijkgerichte Zorg.

Voor wie is de zorg bestemd?

De wijkgerichte zorg is er voor alle kwetsbare wijkbewoners, hun mantelzorgers en professionals in de regio Zuid Kennemerland.

 

Wie zorgen er mee?

Behalve de huisarts en een (wijk)verpleegkundige ouderenzorg, zijn Het Spaarne Gasthuis en de gemeenten Haarlem, Zandvoort, Bloemendaal, Haarlemmerliede, Heemstede en Velsen nauw betrokken bij de Wijkgerichte zorg. De betrokken thuiszorginstellingen zijn:  Kennemerhart, Met de Thuiszorg, Zorgbalans, Viva Zorggroep, Buurtzorg, Zorggroep Reinalda, de Zorgspecialist, Sint Jacob en Contactzorg.

Wilt u meer weten?

Heeft u vragen over zorg en welzijn dan kunt u contact opnemen met het Informatiepunt Wijkgerichte Zorg.
Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur.
Telefoonnummer 06-23584652.
U kunt ons natuurlijk ook altijd mailen: wijkgerichtezorg@kcoetz.nl.
Op de website kunt u alle informatie rustig nalezen.

Informatiemiddag vrijdag 24 mei In uw kracht met Wijkgerichte Zorg

Klik hier voor informatie en aanmelden