06-23584652

Ma t/m vrij: 8.30 t/m 16.30

wijkgerichtezorg@kcoetz.nl

Vragen? Mail ons!

Wijkgerichte zorg

Wijkgerichte zorg

Wijziging aanmelding voor VO na de diagnose dementie

Begeleiding na de diagnose dementie is vanaf heden een reguliere aanmelding voor het wijkgerichte zorg programma, inclusief langdurige begeleiding door een VO. 

Oude situatie 

Sinds januari 2016 kunnen kwetsbare ouderen die voldoen aan de inclusiecriteria WGZ worden aangemeld voor langdurige begeleiding door een Verpleegkundige Ouderenzorg. Sinds februari 2018 is daar een tweede mogelijkheid bijgekomen: vanaf dat moment konden alle patiënten die recent de diagnose dementie hadden gekregen worden aangemeld voor kortdurende begeleiding door de VO. Na een periode van 3 maanden waarin veel informatie over het ziektebeeld werd gegeven, werd in principe afgesloten door de VO. 

Nieuwe situatie 

Vanaf heden geldt dit onderscheid niet meer. Een recente diagnose dementie is opgenomen als inclusiecriterium voor het programma WGZ met de langdurige begeleiding door de VO. 

Aanmelden  

De procedure voor aanmelden is ongewijzigd: 

  • Huisartsen melden bij voorkeur aan via Zorgdomein. In Zorgdomein is deze wijziging nog niet zichtbaar. Je kunt dus nog gewoon op dezelfde wijze aanmelden voor begeleiding na de diagnose dementie, er zal alleen niet meer standaard na 3 maanden de begeleiding door de VO worden afgesloten. Aanmelden per Zivver of fax kan natuurlijk ook. Het aanmeldformulier hiervoor is aangepast en de nieuwe versie staat op deze website. 
  • Overige verwijzers (geriaters en neurologen van het Spaarne Gasthuis/ geheugenpoli en Alzheimercentrum van het VUMC/ Specialisten ouderengeneeskunde van het IET) melden bij voorkeur aan via Zivver. Aanmelden per fax kan natuurlijk ook. Het aanmeldformulier is aangepast en de nieuwe versie staat op deze website. 

DEEL DIT BERICHT

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email