Stukken huisartsenpraktijk

Hieronder zijn de protocollen en stukken voor de huisartsenpraktijk in te zien of te downloaden.
Bij vragen of opmerkingen kan er gemaild worden naar wijkgerichtezorg@kcoetz.nl of gebeld naar het informatiepunt op 06-23584652

Aanmeldformulier HA en IET

klik hier

Aanmeldprocedure

klik hier

Inclusiecriteria

klik hier

Verwijsbrief GZ psycholoog IET

Klik hier

Multidisciplinair Overleg

klik hier

MDO proces schema

klik hier

Aanvraag consultatie IET

klik hier

Verwijs schema diagnostiek dementie

klik hier

MDO afspraken HA VO

klik hier

Polyfarmacie

Klik hier